آتروفی چیست؟

آتروفی

دکتر مونا زارع

سلول ها در پاسخ به تغییرات محیط اطرافشان می توانند خود را تغییر دهند. آتروفی یکی از این پاسخ ها است. کوچک شدن اندازه سلول به دلیل کاهش مواد سلولی را آتروفی می گویند و وقتی تعداد معینی از سلول های یک عضو گرفتار می شوند، کل عضو یا بافت کوچک می شود و آتروفی رخ می دهد. باید دقت شود که اگرچه ممکن است عملکرد سلول های آتروفی شده کاهش یابد ولی این سلول ها، سلول های مرده نیستند.

آتروفی

آتروفی می تواند علت های متعددی داشته باشد. به عنوان مثال در دوران یائسگی به علت از دست دادن تحریک هورمونی آتروفی رخ می دهد و یا بعد از زایمان اندازه رحم کوچک می شود که هم به دلیل آتروفی و هم  آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده سلول) است و این فرایندها طبیعی هستند.

آتروفی می تواند علت پاتولوژیک (آسیب شناختی، غیرطبیعی) هم داشته باشد. به عنوان مثال از کاهش خونرسانی، تغذیه ناکافی، قطع عصب یک عضله و … می توان نام برد. یکی از مثال های آن زمانی است که عضله کار نکند. به عنوان مثال زمان گچ گرفتن که به علت کاهش بار کار سلول آتروفی رخ می دهد.

منابع:

-آسیب شناسی پایه (عمومی) رابینز، سال 2007، ویرایش هشتم- کومار، عباس، فوستو،  میچل- زیر نظر دکتر مسلم بهادری/ مترجمین: دکتر علی رضا فتح اللهی- دکتر خسرو سبحانیان- دکتر مسعود خدایی- انتشارات ارجمند.

با سپاس از دکتر میرافشاریه، استاد آسیب شناسی (پاتولوژی) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top