آسیب توفان های خورشیدی به انسان ها و تجهیزات زمینی

خورشید

محمدرضا کریمی

خورشیدخورشید مکانی متلاطم و مستعد توفان های ذرات الکترون و پروتون است. این توفان ها قادرند سرعت بگیرند، فضای 150 میلیون کیلومتری خورشید با زمین را بشکافند و جو زمین را به هم بریزند.

توفان های خورشیدی چگونه ایجاد می شوند؟

توفان های خورشیدی به وسیله شعله های خورشیدی و بیرون ریختن توده های کرونال (انفجار یا انتشار مقدار زیادی از پلاسمای خورشید) ایجاد می شوند. منطقه کرونا لایه خارجی جو خورشید است و از گازهای یونیزه تشکیل شده. توفان های خورشیدی باعث تولید ذرات بارداری می شوند که می توانند درصورت هم محوری، به میدان مغناطیسی زمین شتاب دهند.

پیش بینی آب و هوای فضا چه فایده ای دارد؟

توانایی پیش بینی آب و هوای فضا به طور سریع تر و دقیق تر به گروه های اپراتور، برنامه های فضایی و دیگر فناوری های متکی به محیط اطراف زمین کمک می کند تا دست به کارهای پیشگیرانه بزنند. به عنوان مثال ماهواره ها را جابجا کنند، در مواقعی کار برخی از اجزا را تعطیل کنند تا عملیات حیاتی نظیر آپلود نرم افزارهای جدید و یا مانور مداری که ممکن است تحت تأثیر توفان های خورشیدی مثل افزایش نفوذ تابش قرار بگیرد را به تأخیر بیندازند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top