آموزش از راه ادبیات

کتابخوانی بچه ها

ترجمه و تصویر: حمیده احمدیان راد

خواندن با بچه ها دری را به روی آموختن درباره جهان و خودمان باز می کند.

 

کتابخوانی بچه ها

کتاب هایی که مردم را در حال حل مشکلاتشان به شکل مثبت و از راه های همکاری نشان می دهند به بچه ها درباره این که چگونه باهم کار کنند کمک می کنند

 

 –کتاب هایی را انتخاب کنید که زندگی واقعی مردم را بازتاب می دهند. دنبال کتاب هایی بگردید که مردم را در حال انجام کارهای مثبت نشان می دهد (برای مثال مردمی که مفید یا مهربان هستند) و کارهای غیرمعمولی انجام می دهند (برای مثال بچه ای که با وجود ناتوانی جسمی ورزش اسکی انجام می دهد یا  زنی مسن که در یک مزرعه تراکتور می راند). کتاب هایی که مردم را در حال حل مشکلاتشان به شکل مثبت و از راه های همکاری نشان می دهند به بچه ها درباره این که چگونه باهم کار کنند کمک می کنند.

 

– یک گروه کتاب خوانی با بچه ها تشکیل دهید. این راه مؤثری ست تا بحث کنید، سؤال کنید و عقایدتان را با بقیه قسمت کنید.

 

منبع:PBS Parents

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top