آنتی بیوتیک چیست؟

ساختمان آنتی بیوتیک

دکتر مونا زارع

ساختمان آنتی بیوتیکآنتی بیوتیک ها ترکیبات شیمیای ای هستند که در غلظت های خیلی کم، قادرند از رشد موجودات بسیار ریز (میکروارگانیسم ها) جلوگیری کنند.

یک آنتی بیوتیک خوب باید دارای خصوصیات زیر باشد:

1-دارای خاصیت سمی انتخابی باشد. یعنی فقط روی عامل بیماری زا اثر کند.

2-طیف وسیعی داشته باشد و روی تعداد زیادی از باکتری ها اثر بگذارد.

3-اثر باکتریسیدال آن از خاصیت باکتریواستاتیکش بیشتر باشد (واژه باکتریواستاتیک به معنای دارویی است که به طور موقت رشد یک موجود زنده بسیار کوچک (میکروارگانیسم) را مهار می کند. مثل داروی تتراسایکلین. واژه باکتریسیدال بیانگر دارویی است که موجب مرگ میکروارگانیسم می شود. مثل

پنی سیلین).

4-در آب به خوبی محلول و پایدار باشد و نیاز به کاربرد با دوزهای بالا نداشته باشد.

5-عوارض آن کم، قیمت آن مناسب و با حداقل دوز مؤثر واقع شود.

منبع: درسنامه علوم پایه پزشکی حیان- دکتر مهدی خزعلی/ دکتر میثم مرتاضیان- جلد 7 میکروب شناسی- دکتر جمیله نوروزی

درسنامه جامع علوم پایه پزشکی میر- جلد1- دکتر منصور میرزایی/ دکتر محمدرضا امید ظهور- بخش میکروب شناسی- دکتر پرویز مالک نژاد/ دکتر جمیله نوروزی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top