آیا جهان در حال گسترش است؟

گسترش جهان

گسترش جهاناینشتین، فیزیکدان برجسته، در مقاله ای که در سال 1917 منتشر شد، نظریه نسبیت عام را در زمینه کیهان شناسی ارایه داد. تئوری او می گفت که جهان باید یا منبسط شود یا منقبض.

اما تا مدت ها دانشمندان بر اساس نظریه اینشتین هیچ مدرکی درباره انبساط یا انقباض جهان پیدا نکردند. تا این که در سال 1929 ستاره شناس آمریکایی، ادوین هابل کشف کرد که کهکشان های دور در حال دور شدن بیشتر از زمین هستند (تلسکوپ فضایی هابل به یاد این دانشمند مشهور، به نامش نامگذاری شده)  و این که هر چه فاصله کهکشانی با زمین بیشتر باشد، سریع تر هم از زمین دور می شود. کشف هابل نشان داد که جهان در حال انبساط و گسترش است.

کشف این موضوع که جهان در حال گسترش و انبساط است، به تئوری بیگ بنگ منجر شد. طبق این تئوری، جهان از یک حادثه انفجار داغ شروع شده. در شروع حادثه همه ماده جهان، در چیزی کوچک تر از یک تیله جمع بوده. سپس این ماده به سرعت انبساط و گسترش پیدا کرده و هنوز هم در حال انبساط است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top