آیا می دانید که (14)

-آیا می دانید انیشتین شب ها 10 ساعت می خوابید

-آیا می دانید آلمان با 9 کشور مرز مشترک دارد

-آیامی دانید پرو بیشتر از مصر اهرام دارد

-آیا می دانید منشأ درخت کریسمس از آلمان است

-آیا می دانید افراد از سقوط نارگیل بیشتر از حمله کوسه ها می میرند

-آیا می دانید در هر ثانیه در زمین 100 بار رعد و برق می زند

-آیا می دانید هر سال بیش از 2500نفرچپ دست در اثر استفاده از محصولات راست دست ها کشته می شوند

-آیا می دانید گوریل ها روزی 14ساعت می خوابند

-آیا می دانید شیرهای ماده90  درصد ازشکارشان را به صورت گله ای انجام می دهند

-آیا می دانید طول عمرسنجاب 9 سال است

-آیا می دانید اسیدهای معده موجود در معده مارمی تواند استخوان ها و دندان ها را هضم کند اما خز و یامو را نمی تواند هضم کند

-آیا می دانید زرافه می تواند طولانی تر از شتر بدون آب زندگی کند

-آیا می دانید وقتی در خوابید بیشتر از زمانی که تلویزیون تماشا می کنید کالری می سوزانید

-آیامی دانید تعداد مرغ ها  بیشتر از آدم ها است

-آیامی دانید در ازای هر انسان 200 میلیون حشره وجود دارد

-آیا می دانید هر تخت به طور متوسط ​​حاوی بیش از 6 میلیارد غبار است

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top