آیا می دانید که (7)

آیا می دانید که شایع ترین موردی که مسافران فراموش می کنند همراهشان بردارند مسواک است

آیا می دانید که سیب برای بیدار شدن در هنگام صبح از قهوه مؤثرتر است

آیا می دانید که دمای مناسب اتاق بین 20 تا 25 درجه سانتی گراد تشخیص داده شده

آیا می دانید که مردمک چشم اختاپوس مستطیل شکل است

آیا می دانید که استخوان لامی (hyoid) واقع در گلوی شما تنها استخوانی در بدنتان است که به هیچ استخوان دیگری متصل نیست

آیا می دانید که تنها 4 کلمه در زبان انگلیسی است که به ‘dous ‘ختم می شود (این کلمات عبارتند از hazardous, horrendous, stupendous and tremendous)

آیا می دانید که قدیمی ترین کلمه در زبان انگلیسی ‘town’ است

آیا می دانید که گربه ها نمی توانند فکشان را کج کنند

آیا می دانید که اگر انگور را در مایکروویو قرار دهید منفجر می شود

آیا می دانید که از نظر فیزیکی برای خوک ها غیرممکن است که به آسمان نگاه کنند

آیا می دانید که حساس ترین انگشت، انگشت اشاره شما است (نزدیک ترین انگشت به انگشت شست)

آیا می دانید که ‘Bookkeeper’ و ‘bookkeeping’ تنها دو کلمه ای در زبان انگلیسی هستند که سه حرف متوالی دارند که هر حرف دو بار تکرار می شود

آیا می دانید که توپ گلف به طور متوسط 336 فرورفتگی دارد

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top