انواع فوران های آتشفشانی

آتشفشان

آتشفشاندانشمندان نوع جدیدی از فوران های آتشفشانی را یافته اند که در هیچ یک از انواع فوران هایی که تاکنون شناخته شده اند نمی گنجند. آنها با نگاه کردن به حباب های ریزی که در فضاهای سنگ های آتشفشانی به دام افتاده اند به این کشف دست یافته اند.

تاکنون دو نوع از غلیان های آتشفشانی شناخته شده بود، یکی فوران به صورت انفجاری و دیگری خروج گدازه به صورت آرام و پرحرارت. اما طیف وسیعی از حباب های مجزا در نمونه جدید گدازه کشف شده نشان می دهد که فوران گدازه از دهانه نه به اندازه کافی شدید است که به صورت انفجاری خارج شود و نه به اندازه کافی آرام است که با حرارت زیاد جاری شود.

در نوع کشف شده فوران، شکل گیری و گسترش حباب ها در گدازه یک کف شناور ایجاد می کند، که بالا می رود تا به سطح دریا برسد و سپس به شکلی شناور به صورت بالن های مذاب منتها با حاشیه های سرد از کوه آتشفشان جدا می شود. صعود این حباب های منحصر بفرد در داخل مواد مذاب به سطح دریا تا جایی ادامه می یابد که فشار کاهش می یابد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top