برخی از مهم ترین وقایع عصر ساسانیان

شاپور دوم

تاریخ ها به میلادی است.

224شاپور دوماردشیر اول پایه گذار سلسله ساسانیان است. ساسانیان به فرهنگ پارسی و دین زرتشتی جان تازه ای بخشیدند و عمداً تلاش کردند تا به قواعد عصر هخامنشیان رجوع کنند. آنها با بزرگ ترین دشمنشان یعنی رومی ها/بیزانسی ها و نیز با چینی ها به تجارت می پرداختند. با کاوش ها و حفاری هایی که در کشور چین انجام شده، سکه های طلا و نقره دوره ساسانیان که قرن های زیادی زیر خاک بوده، به دست آمده است.

260-شاپور اول به امپراتوری روم حمله کرد و امپراتور روم «والرین» را اسیر کرد. او همچنین جندی شاپور را که یک مرکز مهم و عمده آموزشی بود و آموزش های سطح بالایی ارایه می داد را ایجاد کرد.

274-مانی، پایه گذار مذهب مانوی ظهور کرد. مذهب جدیدی که او ارایه کرد ترکیبی از عناصر زرتشتی، مسیحی و بودایی بود.

528-مزدک ظهور کرد. وی لغو مالکیت خصوصی و تقسیم ثروت را تبلیغ می کرد. همچنان که از دوری کردن از خشونت و نیز گیاهخواری حمایت می کرد. ایده های او جنگ طبقاتی وسیعی بین اشراف و رعیت ها به وجود آورد. او را می توان اولین کمونیست/ سوسیالیست جهان در نظر گرفت.

579-531-خسرو اول (انوشیروان) اوج پادشاهان سلسله ساسانیان بود. او به پیشرفت علم و تحقیق بهای زیادی می داد و و از ترجمه متن های پزشکی و علمی یونانی و هندی  به زبان فارسی میانه یا پهلوی، که زبان بومی ایران آن زمان بود حمایت می کرد. در زمان خسرو اول، کتابخانه جندی شاپور، به عنوان یکی از بزرگ ترین مجموعه های کتاب در جهان آن روز انباشته از کتاب شد. او همچنین از فلاسفه ای که از ظلم و ستم امپراتوری بیزانس فرار می کردند و به ایران پناهنده می شدندحمایت می کرد و کمک  مالی به آنها می کرد. همچنین خسرو اول پادشاه مردم گرایی بود که احتمالاً انعکاس ایدوئولوژی مزدک بود و بعدها به زد و خورهای داخلی را دامن زد. همه می توانستند به خسرو انوشیروان دسترسی داشته باشند و هرکسی می توانست از عدالت او بهره مند شود و با شاه ملاقات رسمی داشته باشد. گفته می شود که بازی تخت نرد را نخست وزیر مشهور او بزرگمهر، ابداع کرده است.

570-حضرت محمد (ص) متولد شد.

622-608-جنگ طولانی بین ساسانیان و بیزانسی ها دو طرف را به شدت ضعیف کرد.

622-حضرت محمد (ص) به خاطر آزار و اذیت هایی که به خاطر عقایدش می دید، از مکه به مدینه هجرت کرد. هجرت او زمان تولد تمدن اسلامی و شروع تقویم اسلامی است. به عقیده مسلمانان حضرت محمد (ص) آخرین پیامبر است.

632-629-دو پادشاه زن پشت سر هم بر امپراتوری ساسانی حکومت کردند که پوراندخت و خواهرش آذرمیدخت بودند. پوراندخت یک معاهده صلح با بیزانس امضا کرد.

632-حضرت محمد (ص) وفات یافت. پس از آن وحی هایی که بر او شده بود جمع آوری شد و به صورت قرآن مجید، کتاب مقدس مسلمانان درآمد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top