تابلوی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی

تابلوی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی
تابلوی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی
تابلوی مشهور مونالیزا که به وسیله لئوناردو داوینچی نقاش و مجسمه ساز ایتالیایی کشیده شده. این نقاشی هم اینک در موزه لوور پاریس است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top