تاریخ اولیه انسان و آغاز کشاورزی و دامداری

حدود 10000 سال پیش از میلاد مسیح، با پایان آخرین عصر اصلی یخبندان، انسان های خیلی بیشتری در جهان ظاهر شدند. در همان زمان دوره گرم شدن زمین به معنی این بود که مکان های خوب کمتری برای زندگی کردن وجود داشت و در عین حال جمعیت انسان ها هم بیشتر می شد. به همین دلایل انسان ها شروع کردند به این که نزدیک تر به هم زندگی کنند و ما اولین جوامع و شهرهای مسکونی را در این زمان می بینیم.

در حدود 7000 پیش از میلاد، مردم در آسیای غربی و مصر شروع کردند به اهلی کردن حیوانات (در ابتدا بیشتر گوسفندان را اهلی می کردند) و در حدود 6000 پیش از میلاد شروع به کشت گندم و جو کردند. یک مکان مهم در این دوره زمانی شهر جریچو Jericho در فلسطین کنونی بود.

در آفریقا در ابتدا یک دوره فراوانی شروع شد و در محل صحرای کنونی آفریقا Sahara یک چمنزار عظیم به جای بیابان وجود داشت. اما در 8000 پیش از میلاد، آب و هوا شروع به خشک تر شدن کرد و بیابان شروع به شکل گیری کرد. در شمال صحرا، به عنوان مثال در مصر مردم به کشت گندم روی آوردند. اما در جنوب صحرا، گندم نمی توانست رشد کند. به خاطر این که آب و هوا برای کشت گندم مساعد نبود. اما در این منطقه به تدریج قبایل بانتو شروع کردند به اهلی کردن ارزن که در آنجا امکان رشد داشت. در حدود 6000 پیش از میلاد در شرق تر زمین، در هند شمالی، مردم شروع به کشت گندم و جو کردند. هند جنوبی ممکن است که همان مشکل جنوب آفریقا را داشته. یعنی که به خاطر آب و هوای متفاوت، همان محصولات که در شمال می روییده اند در جنوب امکان رشد نداشته اند. در حدود 6000 پیش از میلاد باز هم به سمت شرق، در چین، مردم شروع به کشت برنج و نگهداری از حیواناتی مثل خوک و مرغ کردند.

به سمت غرب زمین، در یونان به خاطر این که زمین به اندازه کافی خوب نبود، مدت زمان بیشتری طول کشید که جمعیت مردم زیاد شد. در حدود 7000 پیش از میلاد مردم در غار فرانچتی زندگی می کردند و شکار می کردند و غذا جمع آوری می کردند. در حدود 6000 پیش از میلاد، مردم یونان شروع به ساکن شدن کردند و گوسفند نگهداری می کردند و کشاورزی می کردند. در حدود 4000 پیش از میلاد، این مردم از طرف مردم دیگری، شاید از آسیای غربی مورد هجوم قرار گرفتند که این مردم هم در آنجا ساکن شدند. در حدود 5000 پیش از میلاد، مردم از یونان به ایتالیای جنوبی دریانوردی کردند و یک جامعه کشاورزی را در آنجا بنیان گذاشتند. در اینجا هم مردم به همان شکلی که در یونان انجام می شد گوسفند نگهداری می کردند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top