تصویر دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق
دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق، بنیان گذار اولین حکومت دموکراتیک ایران و پایه گذار ملی شدن صنعت نفت، در 1953 طی کودتایی که سازمان جاسوسی آمریکا، سیا پشتیبانش بود سرنگون شد

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top