تصویر فردوسی خالق شاهنامه

حکیم ابوالقاسم فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

فردوسی, بزرگ ترین شاعر حماسه سرای ایران, تا به امروز به عنوان مهم ترین شخص در حفظ زبان فارسی لحاظ می شود

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top