تعریف یون

یون

یوناتم یا مولکولی که یک یا بیشتر از یک الکترون ظرفیت خود را به دست آورده یا از دست داده باشد، بار الکتریکی خالص مثبت یا منفی می گیرد و یون نامیده می شود.

هیدروکسید OH  مثالی از یون است.

مطالب مرتبط:

تعریف اتم

تعریف مولکول

تعریف عنصر

تعریف پروتون

تعریف نوترون

تعریف الکترون

تعریف ایزوتوپ

تعریف یون

تعریف الکترون های ظرفیت

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top