حروف ابجد چه هستند؟

Image

مونا زارع

Image تا پیش از ظهور اسلام اعداد وجود نداشتند. بنابراین از حروف برای نمایش اعداد نیز استفاده می شد. حروف ابجد چنین کارکردی داشتند. رومی ها هم به عنوان مثال عدد یک را با حرف آی  I و الی آخر نشان می دادند.

بر این اساس هر یک از حروف عربی بیانگر عددی بوده اند که عبارتند از:

الف=1

ب=2

ج=3

د=4

ه=5

و=6

ز=7

ح=8

ط=9

ی=10

ک=20

ل=30

م=40

ن=50

س=60

ع=70

ف=80

ص=90

ق=100

ر=200

ش=300

ت=400

ث=500

خ=600

ذ=700

ض=800

ظ=900

غ=1000

 

شماره پلیس 110 به خاطر و نام حضرت علی (ع) است.

ع=70 +  ل=30 + ی=10  = 110

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top