حلزون گوش چیست؟

حلزون گوش

دکتر مونا زارع

حلزون گوش که بخش شنوایی گوش است، لوله ای مارپیچی بوده و در حول خود مثل حلزون می چرخد. حلزون یک ساختار استخوانی دارد که حدود 2.5 تا دو و سه چهارم دور به دور ستون مرکزی استخوانی به نام مودیولوس می چرخد. حلزون گوش، یک ساختار غشایی نیز دارد که در داخل ساختار استخوانی قرار دارد و به نام مجرای حلزونی است، بنابراین حلزون گوش هم در تشکیل لابیرنت استخوانی گوش و هم در تشکیل لابیرنت غشایی گوش نقش دارند.

حلزون گوش

در طول حلزون،‌ سه مجرا یا نردبان در کنار هم قرار دارند. این مجاری عبارتند از نردبان دهلیزی، نردبان میانی و نردبان صماخی. این مجراها (یا نردبان ها) به وسیله غشا از هم جدا می شوند.

در داخل حلزون اجسامی به نام جسم کرتی قرار دارد که حاوی گیرنده های حس شنوایی است و خروجی این بخش،‌ قسمت شنوایی عصب شنوایی تعادلی (زوج عصب) را تشکیل می دهد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top