خطر انقراض چه تعداد از مهره داران را تهدید می کند؟

پاندا

 یک پنجم گونه های مهره داران در معرض خطر انقراض هستند. بدون انجام تلاش هایی که تاکنون برای حفاظت از گونه ها صورت گرفته میزان کاهش تنوع زیستی می توانست خیلی بیشتر از اینها باشد. 

پاندا

ما در این لحظه نمی دانیم آیا تا سال 2050 یک درصد تنوع زیستی را از دست می دهیم یا 40 تا 50 درصد آن را.

احتمال دارد دوزیستان بیشتر از دیگر جانوران تا به سمت انقراض رفته باشند. هم اینک 42 درصد دوزیستان به عنوان جانوران در تهدید طبقه بندی شده اند. عمده ترین دلیل این وضعیت هم این است که درک اندکی از بیماری مسری چیتریدیومیکوسیس chytridiomycosis که در سراسر جهان به جمعیت های دوزیستان تلفات زیادی وارد می کند وجود دارد. افزایش میزان دوزیستان در خطر انقراض بیشتر درباره جنوب شرق آسیا مطرح بوده. هرچند که کشورهای ثروتمندتر نظیر آمریکا و استرالیا هم با کاهش گونه هایشان مواجهند.

همه مدل ها پیش بینی می کنند که ما رویاروی یک بحران تنوع زیستی هستیم.

منبع: http://www.nature.com/news/2010/101026/full/news.2010.563.html

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top