ذرات بنیادی چه هستند؟

پروتون

پروتون ذره بنیادی، ذره ای است که از هیچ ذره کوچک تری ساخته نشده. ذرات بنیادی قطعات سازنده جهانند. همه ذرات و مواد دیگر موجود در جهان از ذرات بنیادی ساخته شده اند.

دانشمندان سال های مدیدی فکر می کردند اتم کوچک ترین ذره ممکن در جهان است. سپس متوجه شدند که اتم از ذرات کوچک تری ساخته شده است. آنها به این ذرات الکترون، پروتون، نوترون و نیوترون نام دادند. امروزه، دانشمندان حتی ذرات کوچک تری را شناسایی کرده اند که پروتون ها و نوترون ها از آنها تشکیل شده اند.

انواع ذرات بنیادی

دو دسته اصلی از ذرات بنیادی وجود دارد که عبارتند از فرمیون ها و بوزون ها.

فرمیون ها
فرمیون ها ذرات تشکیل دهنده موادند. یعنی همه مواد از فرمیون ها تشکیل شده اند. فرمیون ها به دو نوع تقسیم بندی می شوند: کوارک ها و لپتون ها.

کوارک هاکوارک ها ذرات اصلی سازنده پروتون ها و نوترون ها هستند. 6 نوع از کوارک ها وجود دارند که نام های جالبی نیز دارند. آنها عبارتند از: کوارک بالا، کوارک پایین، کوارک شگفت، کوارک افسون، کوارک ته و کوارک سر (دو تای آخری گاهی حقیقت و زیبایی نیز نامیده می شوند). دانشمندان انواع مختلف کوارک ها را «طعم» می نامند.

لپتون ها– نوعی از لپتون که شما به احتمال زیاد نامش را شنیده اید الکترون است. الکترون ها قطعات مهم سازنده اتم ها هستند. انواع دیگر لپتون ها شامل موآن و تاو هستند.

یک پروتون از سه کوارک تشکیل شده.

بوزون ها
بوزون ها ذرات حامل نیرو هستند. یعنی این که آنها از بسته های ریز انرژی ساخته شده اند.

فوتون– نور از نوعی بوزون به نام فوتون تشکیل شده است.

گلوئون– گلوئون ها، نوع دیگری از بوزون ها هستند. گلوئون ها به صورت حامل نیرو بین کوارک ها عمل می کنند که به این ترتیب یکی از نیروهای بنیادی طبیعت، یعنی نیروی قوی ایجاد می شود.

پروتون ها
پروتون از سه کوارک شامل دو کوارک «بالا» و یک کوارک «پایین» تشکیل شده است.

نوترون ها
یک نوترون از سه کوارک تشکیل شده که عبارتند از دو کوارک «پایین» و یک کوارک «بالا».

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top