روز دیگری در بهشت

حمیده احمدیان راد

این بد است که خیلی از ما فراموش می کنیم که در مقایسه با انسان های دیگر در “بهشت” زندگی می کنیم. چرا که یک میلیارد نفر در جهان گرسنه اند و به غذای مناسب دسترسی ندارند. یک میلیارد و یک میلیون نفر از مردم جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و یک میلیون و 800 هزار کودک به همین خاطر می میرند. بی خانمان های زیادی در جهان وجود دارند که در سرما و گرما تعدادی از آنها جانشان را از دست میدهند. بسیاری از مردم جهان در مکان های ناامن زندگی می کنند و بر اثر جنگ یا درگیری های قومی و مذهبی کشته می شوند یا اعضای بدنشان را از دست می دهند. کودکان زیادی استثمار می شوند تا برای گروه های جنگ طلب بجنگند و یا مورد سوء استفاده گروه های خلاف قرار می گیرند… . ترانه ای که در زیر می خوانید ترانه ای است که “فیل کالینز” خواننده مشهور انگلیسی آن را خوانده است و به ما یادآوری می کند که ما نسبت به بسیاری از انسان های دیگر در جهان در بهشت زندگی می کنیم.

روز دیگری در بهشت

Another Day In Paradise

She calls out to the man on the street
“Sir, can you help me?
It’s cold and I’ve nowhere to sleep,
Is there somewhere you can tell me?”

He walks on, doesn’t look back
He pretends he can’t hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there

Oh think twice, it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it’s just another day for you,
You and me in paradise

She calls out to the man on the street
He can see she’s been crying
She’s got blisters on the soles of her feet
Can’t walk but she’s trying

Oh think twice…

Oh lord, is there nothing more anybody can do
Oh lord, there must be something you can say

You can tell from the lines on her face
You can see that she’s been there
Probably been moved on from every place
‘Cos she didn’t fit in there

Oh think twice…

 

دختر مردی را که در خیابان است صدا می کند
“آقا می توانید به من کمک کنید؟
هوا سرد است و من جایی برای خوابیدن ندارم
آیا جایی وجود دارد که بتوانید به من بگویید؟”

مرد به راهش ادامه می دهد، به پشتش نگاه نمی کند
مرد وانمود می کند که نمی تواند صدای دختر را بشنود
شروع می کند به سوت زدن وقتی که از خیابان رد می شود
به نظر می رسد از این که آن جاست معذب است

آه دوباره فکر کن، این روز دیگری است برای
تو و من در بهشت
آه دوباره فکر کن، این فقط روز دیگری برای توست
برای تو و من در بهشت

دختر مردی را که در خیابان است صدا می کند
مرد می تواند ببیند که دختر گریه کرده است
کف پایش تاول زده است
نمی تواند راه برود اما سعیش را می کند

آه دوباره فکر کن، این روز دیگری است برای
تو و من در بهشت
آه دوباره فکر کن، این فقط روز دیگری برای توست
برای تو و من در بهشت

آه خدایا، آیا هیچ کس نمی تواند کار بیشتری انجام دهد
آه خدایا باید راه حلی وجود داشته باشد که بتوان گفت

تو می توانی از خطوط روی صورتش حدس بزنی
تو می توانی ببینی که او آن جا بوده است
شاید از همه جا رانده شده است (اسباب کشی کرده است)

چون که جایش آن جا نبوده است (به آن جا نمی خورده)

آه دوباره فکر کن، این روز دیگری است برای
تو و من در بهشت
آه دوباره فکر کن، این فقط روز دیگری برای توست
برای تو و من در بهشت

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top