سلامتی انسان ها به چه عواملی بستگی دارد؟

سلامتی

دکتر مونا زارع

سلامتی

عوامل متعددی در سلامتی افراد جامعه تأثیر دارد. این عوامل به چند دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

53 درصد سبک زندگی

21 درصد به محیط زیست

10 درصد مراقبت های مربوط به سلامت

بقیه بیولوژی انسانی

بر اساس تخمین اخیر سازمان بهداشت جهانی، 53 درصد سلامت انسان ها بستگی به نوع زندگی آنها و عادات و رفتارهای شخصی و اجتماعی آنان دارد. بر این اساس فقط 16 درصد سلامتی انسان ها به عوامل ژنتیک بستگی دارد که البته همین رقم هم نشان دهنده اهمیت رعایت بهداشت ازدواج و انتخاب همسر مناسب و سالم است تا سلامت نسل بعد تضمین شود. 21 درصد سلامتی انسان ها نیز به محیط زیست انسانی که شامل آب و هوای سالم است بستگی دارد. مراقبت های مناسب پزشکی و پیشگیری هم مسئول ده درصد سلامت انسان ها است.

براساس درسنامه ارزیابی سلامت متنی بر جامعه- دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی

مؤلفین: دکتر پارسای، دکتر حیدرنیا، دکتر شمشیری، دکتر کلاهی، دکتر یاوری.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top