سلسله های عرب حاکم بر ایران پس از اسلام

حمله اعراب به ایران

 

فتح ایران به وسیله مسلمانان در سال 14 هجری قمری شروع شد. یزدگرد سوم در 31 هجری قمری کشته شد و با انقراض سلسله ساسانی در ایران حکومت خلفا در کشورمان شروع شد.

سلسله های عرب که پس از اسلام بر ایران حکومت کردند

نام سلسله: خلیفه ها

حمله اعراب به ایران

محل پا گرفتن سلسله: عربستان

آغاز حکومت بر ایران در 31 هجری قمری و پایان 41 هجری قمری

نام بنیان گذار: در خلال خلافت عثمان سلسله ساسانی با مرگ یزدگرد منقرض شد

 

نام سلسله: خلفای اموی

مسجد اموی

مسجد اموی در سوریه کنونی

محل پاگرفتن سلسله: شام

از 41 تا 132 هجری قمری

نام بنیان گذار: معاویه

 

نام سلسله: خلفای عباسی

محل پاگرفتن سلسله: شام

132 تا 656 هجری قمری

نام بنیان گذار: ابوالعباس سفاح

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top