سیم پیچ

میدان مغناطیسی یک سیم

مقدمه ای درباره آهن ربای الکتریکی  –  آهن ربای معمولی  –  آهن ربای الکتریکی  –  میدان مغناطیسی  –  سیم پیچ  –  چند آزمایش

شکل زیر میدان مغناطیسی اطراف سیم را نشان می دهد. در این تصویر شما تصور کنید که سیمی را بریده اید و به انتهای آن نگاه می کنید. دایره سبز در تصویر بخش صلیبی یک سیم است. یک میدان مغناطیسی مدور اطراف سیم به وجود می آید. چنان که به وسیله خطوط مدور در شکل زیر نشان داده شده است. میدان شما هنگامی که از سیم دور می شود ضعیف می شود (چراکه وقتی که آنها از خطوط دورتر می شوند، خطوط بیشتر جدا می شوند). شما می توانید ببینید که میدان عمود با سیم است و آن که مسیر میدان به جهتی که برق در سیم جریان می یابد بستگی دارد.

میدان مغناطیسی یک سیم

سوزن قطب نما خودش را با این میدان (عمود با سیم) همراستا می کند. چون که میدان مغناطیسی اطراف یک سیم گرد است و نسبت به سیم قایم یا عمود است.

یک راه ساده برای تقویت میدان مغناطیسی،‌ پیچیدن سیم است. چنان که در زیر نمایش داده شده است.

میدان مغناطیسی با یک دور پیچ

برای مثال اگر شما سیمتان را ده بار دور یک میخ بپیچانید،‌ سیم را به باتری متصل کنید و یک انتهای میخ را نزدیک قطب نما بگیرید،‌ می بینید که این کار تأثیر خیلی بیشتری روی قطب نما به جا می گذارد. در حقیقت میخ درست مثل یک آهن ربای میله ای عمل می کند.

یک آهن ربای الکتریکی ساده

به هر صورت آهن ربا تنها موقعی وجود دارد که برق از میان باتری جریان می یابد. آن چیزی که شما ایجاد کرده اید یک آهن ربای الکتریکی است و می بینید که این آهن ربا می تواند چیزهای فولادی کوچک مثل گیره های کاغذ،‌ میخ خمیده و پونز را بردارد.

منبع: http://science.howstuffworks.com/electromagnet4.htm

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top