شهر و جانوران ساکن آن

جانوران ساکن شهر

سرزمین های قطبی شمالی قاره قطب جنوب –  بیابان –  تندرا –  غار –  شهر –  منطقه ساحلی –  تایگا (جنگل با درختانی با میوه مخروطی)جنگل های برگریز معتدلعلفزارعلفزار گرمسیری استواییمرغزارجنگل های بارانی استواییباتلاق با آب تازهتالابمرداباقیانوسمنطقه درون جزرومدیصخره های مرجانیمنطقه نور خورشید اقیانوس

جانوران ساکن شهر مناطق شهری پر از جانورانی هستند که با زندگی شهری تطبیق پیدا کرده اند. بعضی از جانوران ساکن شهرها عبارتند از: کبوتر،‌ انواع گنجشک خانگی، سار، کلاغ، قوش، شاهین، سنجاب خاکستری، موش،‌ موش صحرایی، پشه، سوسک حمام،‌ بید، پروانه،‌ عنکبوت، مورچه، سوسک، کرم ریز، کک،‌ سگ (خانگی و شکاری)، گربه (خانگی و وحشی) و انسان.

همین طور که تعداد و اندازه شهرها در جهان افزایش می یابد، بسیاری از جانوران به سوی شهرها حرکت می کنند تا غذا و سرپناه پیدا کنند.

منبع: http://www.enchantedlearning.com/biomes/city/

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top