شیب مداری چیست؟

شیب مداری

منظومه شمسی ما تقریباً صاف است و شکل یک صفحه را دارد. این صفحه، دایره البروج منظومه شمسی ما نامیده می شود. دایره البروج صفحه مدار زمین (و بیشتر سیارات دیگر) در اطراف خورشید است. در طول یک سال، به نظر می رسد که خورشید مسیری را در آسمان در امتداد با دایره البروج دنبال می کند. صورت فلکی منطقه البروج در امتداد دایره البروج قرار گرفته.

شیب مداری

شیب، زاویه بین صفحه یک مدار و صفحه دایره البروج است. مخفف شیب مداری، حرف i است.

 

دایره البروج با یک زاویه هفت درجه نسبت به صفحه استوای خورشید شیب دارد. محور زمین در یک زاویه 5.23 درجه نسبت به دایره البروج شیب دارد (که باعث به وجود آمدن فصل ها می شود).

 

مدار سیاره کوتوله پلوتون از شیب 17 درجه ای نسبت به صفحه دایره البروج برخوردار است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top