فرعون ها که بودند؟

فرعون

حمیده احمدیان راد

فرعون

فرعون ها پادشاه یا ملکه مصر بودند. فرعون مهم ترین و قدرتمندترین فرد در مصر بود. فرعون ها در رأس حکومت قرار داشتند و مقام بالای روحانی هر معبد هم بودند. یعنی در مصر قدیم حکومت از مذهب جدا نبود. مردم مصر فرعون را نیمه خدا، نیمه انسان می دانستند و نقش فرعون واسطه بین انسان ها و خدایان بود. فرعون مالک همه مصر بود. بیشتر فرعون ها مرد بودند. ولی بعضی از فرعون های مشهور مثل نفریتی Nefertiti و کلئوپاترا Cleopatra هم زن بودند.

فرعون ها

مردم مصر فرعون را نیمه خدا، نیمه انسان می دانستند و نقش فرعون واسطه بین انسان ها و خدایان بود

مصری ها فرعون ها را کدام خدا می دانستند؟

مصریان باستان باور داشتند که فرعونشان هوراس خداgod Horus ، پسر “ر” Re، خدای خورشید است. “ر” مهم ترین خدا در مصر قدیم بود و آنها باور داشتند که هر صبح متولد می شود. مصریان همچنین عقیده داشتند که موقعی که فرعون می میرد به خورشید می پیوندد و سپس هوراس جدید جای او را می گیرد و بر زمین حکومت می کند.

فرعون ها چند همسر داشتند؟

فرعون ها اغلب چند همسر داشتند ولی تنها یک ملکه داشتند.

اولین فرعون مصر که بود؟

اولین فرعون واقعی مصر نارمر Narmer (بعضی وقت ها منس Menes نامیده می شود) بود که مصر بالا و مصر پایین را با هم متحد کرد. او اولین پادشاه اولین خاندان مصر در آغاز پادشاهی کهن مصر بود.

مشهورترین فرعون مصر که بود؟

امروزه مشهورترین فرعون مصر بدون شک توتان خامون است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top