کجی محور گردشی و فصل های بسیار متفاوت در اورانوس

کجی محور اورانوس و فصل های بسیار متفاوت آن

اورانوس در یک مدار بیضی شکل دور خورشید می گردد و 30685 روز یا بیش از 84 سال زمینی طول می کشد تا یک بار دور خورشید بگردد. یعنی یک سال در اورانوس معادل 84 سال زمینی است. اورانوس همچنین دور محورش که یک خط فرضی است و از وسط سیاره می گذرد، می چرخد.

کجی محور اورانوس و فصل های بسیار متفاوت آن

مناطق داخلی (اقیانوس و هسته) 17 ساعت و 14 دقیقه طول می کشد تا یک بار روی محور گردشی سیاره دور خورشید بگردند. البته بیشتر جو سریع تر از مناطق داخلی می گردد. سریع ترین بادهای روی اورانوس حدود دو سوم راه استوا تا قطب جنوب را با سرعت حدود 450 مایل در ساعت یا 720 کیلومتر در ساعت می پیمایند. بنابراین دراین مسیر هر 14 ساعت یک بار یک چرخش رخ می دهد.

محور گردشی اورانوس به میزان زیادی یعنی 98 درجه به پهلو کج شده. ستاره شناسان کجی یک سیاره را با مقایسه آن با خطی که با صفحه مدار زاویه درست می کند، اندازه گیری می کنند. این سطح فرضی با همه نقاط مدار در تماس است. بنابراین اورانوس به جای گردش با محورش، به شکل نسبتاً قایم با صفحه مدار (مثل سایر سیارات منظومه شمسی) روی پهلویش (در امتداد با مسیر مدار) می گردد.

همین عامل کجی محور گردشی به دور خورشید باعث شده که در اورانوس فصل های بسیار متفاوت وجود داشته باشد.

کجی محور بیشتر سیاره ها کمتر از 30 درجه است. برای مثال کجی محور زمین حدود 23 و یک دوم درجه است. اما کجی محور اورانوس 98 درجه است. چنان که محور تقریباً در صفحه مداری قرار می گیرد. بسیاری از ستاره شناسان فکر می کنند که برخورد با سیاره ای به اندازه زمین ممکن است اورانوس را روی پهلویش تکان داده باشد. این اتفاق کمی پس از تشکیل اورانوس رخ داده.

به خاطر جهت محور گردشی تقریباً قایم اورانوس، درباره قطب های اورانوس بحث هایی به وجود آمده. این بحث ها به پرسش دیگری نیز منجر شده و آن این است که آیا اورانوس در یک محور برعکس (مثل ناهید) می گردد یا نه در جهت بقیه سیارات منظومه شمسی می گردد؟

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top