مراحل دندانی که کودک می گذراند چه هستند؟

دندان شیری

دکتر محمدرضا کریمی

مقاله مرتبط: دندان های شیری چه فایده ای دارند؟

دندان شیری

مراحل دندانی که کودک می گذراند شامل دوره دندان های شیری، دوره مختلط دندانی (شامل دندان های شیری و دایمی) و دوره دندان های دایمی است. در سال های گذشته والدین و حتی گاهی دندانپزشکان از اهمیت دندان های شیری آگاه نبودند. ولی در حال حاضر وضعیت بهتر شده است.

در حدود شش ماهگی اولین دندان شیری در دهان نوزاد ظاهر می شود و در ادامه آن روند تکامل فک و رویش دندان ها ادامه می یابد و تا حدود دو تا دو سال و نیمگی ادامه پیدا می کند. در این سنین تقریباً تمام دندان های شیری که به طور طبیعی (نرمال) 20 دندان را شامل می شود می رویند.

به دوره ای که دندان دایمی رویش نیافته و کودک دارای دندان های شیری است، مرحله دندان شیری گفته می شود. با ادامه مراحل تکامل فک و صورت، اولین دندان دایمی یا دندان شماره شش (اولین دندان آسیای بزرگ) در حدود پنج و نیم سالگی تا شش سالگی در خلف (عقب) دندان های شیری -بدون این که دندان شیری از دست برود- ظاهر می شود (نکته قابل توجه این است که چون اولین دندان دایمی جایگزین دندان شیری نمی شود، در اغلب موارد والدین تصور می کنند که این دندان، دندان شیری است و به همین خاطر در نگهداری از این دندان سهل انگاری می شود). برای آشنایی با ساختمان دندان اینجا را کلیک کنید.

معمولاً به دنبال رویش دندان شش و گاهی تقریباً همزمان با آن دندان پیش نیز رویش می یابد. این مرحله دندانی که در طی آن در دهان کودک دندان های شیری و دایمی در کنار هم دیده می شوند، دوره مختلط دندانی نامیده می شود. این مرحله ادامه پیدا می کند تا زمانی که آخرین دندان شیری کودک بیفتد و در دهان کودک دیگر دندان شیری وجود نداشته باشد و تمامی دندان ها دایمی باشد. این مرحله دوره دندان های دایمی نامیده می شود.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top