مرد عنکبوتی با توانایی های یک عنکبوت دانشمند!

مرد عنکبوتی-اسپایدرمن

مرد عنکبوتی-اسپایدرمن

مرد عنکبوتی Spider-man، توانایی هایی مثل عنکبوت دارد که شامل قدرت های فوق بشری و توانایی برای چسبیدن به بیشتر سطح ها است. او هچنین بی نهایت چابک است و واکنش های شگفت انگیزی نشان می دهد. مرد عنکبوتی یک “حس عنکبوتی” نیز دارد که او را از خطرات قریب الوقوع آگاه می کند.

مرد عنکبوتی یا اسپایدرمن قدرت هایش را با فناوری تکمیل می کند. شیمی دان و دانشمند برجسته بودن، پیتر (مرد عنکبوتی) را یک پرتاب کننده تار تبدیل کرده که تار چسبناکی را شلیک می کند و این کار به او اجازه می دهد تا از ساختمانی به ساختمانی تاب بخورد و مخالفانش را به دام بیندازد. او همچنین روی نیش حشرات کار کرده. به شکلی که وقتی آنها را شلیک می کند، انفجارهای انرژی قدرتمندی به وجود می آید که می تواند دشمنان را گیج و بی حس کند.

در سری های جدید مرد عنکبوتی حتی با توانایی های بیشتری متولد شده. چنان که می تواند در تاریکی ببیند. همین طور به حس هایش افزوده شده، به طوری که می تواند ارتعاشات را از میان تارهایش احساس کند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top