معنی نانومتر و نانوتکنولوژی چیست؟

نانو

نانوآیا تا به حال کلمه نانوتکنولوژی را شنیده اید؟

“نانو” به معنی یک تقسیم بر عدد 1000000000 (یک میلیارد) است.

اگر شما یک متر را به هزار قسمت کنید، اندازه هر قسمت آن یک میلی متر خواهد شد. اگر شما این یک میلی متر را هم به همان ترتیب یک بار دیگر تقسیم بر هزار کنید، عدد یک میکرومتر را به دست می آورید. اگر این یک میکرومتر را هم یک بار دیگر به هزار قسمت تقسیم کنید، هر قسمت یک ننومتر خواهد بود.

نانو قوانینی که بر این جهان کوچک، یعنی جهان نانو حاکمند کاملاً با قوانینی که زندگی معمولی را کنترل می کنند متفاوتند و پدیده های اسرارآمیز مختلفی در جهان ننو رخ می دهد.

نانوتکنولوژی، تکنولوژی ای است که برای کنترل جهان ننو مورد استفاده قرار می گیرد و آن را برای ما مفید می کند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top