مناسبت های پزشکی در ایران

دکتر مونا زارع
 

روز سلامتی (روز جهانی بهداشت)

18 فروردین

هفته سلامت

24-18 فروردین

روز دندانپزشکی

23 فروردین

روز زمین پاک

2 اردیبهشت

روز پرستار و بهورز

10 اردیبهشت

هفته بدون دخانیات

10-4 اردیبهشت

روز بهزیستی و تأمین اجتماعی

25 تیر

روز مددکاری

26 تیر

هفته بهزیستی

31-25 تیر

هفته حمایت از بیماران هموفیلی

7-1 مرداد

روز اهدای خون

9 مرداد

روز پزشک

1 شهریور

روز داروساز

5 شهریور

روز دامپزشکی

14 مهر

روز اسکان معلولان و سالمندان

20 مهر

روز ملی مبارزه با سل

23 مهر

روز تربیت بدنی و ورزش

26 مهر

روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت

1 آبان

هفته حمایت از بیماران کلیوی

30-23 آبان

روز رابطان پزشک

14 آذر

روز هوای پاک

29 دی

روز بهداشت محیط

11 اسفند

 

منبع:سالنامه سلامت حاوی اطلاعات ماسک های پوستی/ انتشارات تیمورزاده

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top