ناهم مرکزی مقیاسی است که نشان می دهد یک مدار چه اندازه از شکل دایره ای خارج شده است. یک مدار کاملاً گرد ناهم مرکزی صفر دارد. شماره های بالاتر مدارهای بیضی تر را نشان می دهند در منظومه شمسی ما نپتون، ناهید و زمین کمترین میزان مدارهای ناهم مرکز را دارند (یعنی مدارشان دایره ای شکل تر است). سیاره کوتوله پلوتون و تیر (عطارد) سیاراتی در منظومه شمسی ما هستند که ناهم مرکزترین مدارها را دارند (یعنی مدارهایشان بیضی تر است).

 

میزان ناهم مرکزی مداری در سیارات مختلف

تیر (عطارد): 0.206

ناهید (زهره): 0.007

زمین: 0.017

مریخ: 0.093

مشتری: 0.048

کیوان (زحل): 0.056

اورانوس: 0.047

نپتون: 0.009

پلوتون: 0.248

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top