نحوه طبقه بندی جانوران

پاندا

پاندامیلیاردها دسته از موجودات زنده بر روی زمین وجود دارند. زیست شناسان روش های مختلفی برای نام گذاری و طبقه بندی موجودات زنده با توجه به شباهت ها و تفاوت هایشان ابداع کرده اند که به مطالعه آنها کمک می کند.

سیستمی که بیشتر دانشمندان مورد استفاد قرار می دهند سیستمی است که در آن همه موجودات زنده را در هفت گروه (یا رده) قرار می دهند و به ترتیب آنها را از براساس عام ترین تا خاص ترین ویژگی ها سازمان دهی می کنند. بنابراین هر گونه ای به یک جنس (سرده) تعلق دارد، هر سرده ای به یک خانواده و هر خانواده ای به یک راسته تعلق دارد و غیره.

این گروه ها از کوچک به بزرگ عبارتند از:  
گونه (Species)
جنس یا سرده (Genus)
خانواده (Family)
راسته (Order)
رده (Class)
شاخه (Phylum)
سلسله (Kingdom)

سلسله ها گروه های عظیمی هستند که میلیون ها موجود زنده از اقسام مختلف را شامل می شوند. همه جانوران در یک سلسله قرار داند (سلسله انیمالیا Animalia نامیده می شود)، همه گیاهان هم در سلسله دیگری قرار دارند (سلسله پلنتی Plantae هم نامیده می شود.) در این سیستم که به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، پنج سلسله شامل جانوران، گیاهان، قارچ ها، مونراها و آغازیان وجود دارند (دوتای آخر انواع مختلفی از موجودات زنده تک سلولی هستند.) سیستم های طبقه بندی دیگر شش سلسله به بالا دارند.

گونه کوچک ترین گروه در این طبقه بندی است. یک گونه متشکل از جانورانی از یک نوع است که قادر به پرورش و تولیدمثل فرزندانی از همان نوع هستند. به عنوان مثال، در حالی که دو کوسه سفید بزرگ در یک گونه قرار دارند، کوسه سفید بزرگ و کوسه ماکو در گونه مختلفند (چراکه نمی توانند بین خودشان فرزندپرورش دهند). کوسه ماکو نوعی کوسه قدرتمند اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top