نقاشی بکاس بیمار

بکاس بیمار

 

بکاس بیمار

بکاس بیمار 93-1592، اثر مریسی دا کاواراجو میکل آنژ (1571-1610)، نقاش ایتالیایی سبک باروک. بکاس (Bacchus) الهه کشاورزی روم باستان بوده است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top