هواپیما از چه قسمت هایی تشکیل شده؟

ساختمان هواپیما

حمیده احمدیان راد

مقالات مرتبط: تعریف هواپیما و انواع آن  –  هواپیما از چه قسمت هایی تشکیل شده  –  هواپیما چگونه پرواز می کند؟  –  تاریخچه به وجود آمدن هواپیما

تقریباً همه هواپیماها همان بخش های اصلی را دارند. آنها یک بال، یک بخش اصلی به نام بدنه، یک دم، تجهیزات فرود و یک موتور دارند.

بال از طرفین بدنه خارج شده. کف بال تقریباً صاف است و بالایش منحنی است. این شکل بال به به ایجاد جریان هوایی کمک می کند که هواپیما را از زمین بلند می کند و آن را در هوا نگه می دارد.

ساختمان هواپیما

این نقاشی قسمت های تشکیل دهنده یک هواپیمای سبک به نام پایپر چروکی Piper Cherokee را نشان می دهد

بیشتر بال های هواپیما قسمت های متحرکی دارد که به تعادل هواپیما کمک می کند. شهپرها (یکی از سطوح اصلی کنترل هواپیما) قطعات لولا شده به پشت بال هستند. آنها موجب می شوند که هواپیما بتواند حرکتا غلتش، پیچش و گردش را انجام دهد. همچنین بسیاری از هواپیماها بالچه هایی دارند که به هواپیما کمک می کند تا برای برخاستن از زمین خیزشی رو به بالا انجام دهد و برای فرود سرعتش را کم کند.

بال همچنین چراغ های ناوبری را حمل می کند. یک چراغ قرمز روی نوک بال چپ و یک چراغ سبز روی نوک بال راست، نشان می دهد که هواپیما در چه مسیری حرکت می کند. موتورها هم غالباً روی بال یا داخل بال هستند.

بدنه هم کنترل ها، کارکنان، مسافران و بارها را در خود دارد. در بسیاری از هواپیماهای کوچک، خلبان و مسافران در یک اتاقک (کابین) می نشینند. هواپیماهای بزرگ یک اتاقک برای خلبان و خدمه هواپیما و یک کابین برای مسافران و بارها دارد.

دم بخش عقب هواپیما است. دم به هدایت هواپیما کمک می کند و آن را در حالت تعادل نگه می دارد. دم هم مثل بال، اجزایی دارد که حرکت می کنند. صفحه اصلی کنترل در گشت rudder، یک صفحه  لولا شده به پشت باله (قطعه عمودی دم) است. باله به هواپیما کمک می کند که به راست یا چپ بگردد.

یک بالچه به نام تابان (سکان افقی متحرک) به بالا رفتن یا پایین تر آمدن دماغه هواپیما کمک می کند. این قطعه به بخش پایدار کننده (وسیله ای که در هواپیما یا کشتی از نوسانات و تکان ها جلوگیری می کند) متصل شده. پایدار کننده بخشی از دم است که شبیه به یک بال کوچک به نظر میرسد. همه هواپیماها دنده نشستن برای برخاستن و نشستن دارند. در هواپیماهای سرعت بالا، دنده نشستن موقعی که هواپیما پرواز می کند به بالا کشیده می شود.

کنترل ها در اتاقک خلبان هستند. بیشتر هواپیماها یک سکان هدایت (دسته سنتی کنترل)، یا چرخ برای هدایت دارند. بعضی از هواپیماها، مثل هواپیماهای سم پاش با یک دسته هدایت می شوند. همچنین هواپیماها پدال های گردان، ادوات موتور و ادوات پرواز دارند که ارتفاع و سرعت هواپیما را نشان می دهد. در هواپیماها سه نوع موتور مورد استفاده قرار می گیرد. موتورهای پیستونی شبیه به موتورهای خودرو هستند. نیروی ناشی  از موتورها ملخ ها را می چرخاند که هواپیما را میان هوا حرکت می دهد.                            

موتورهای جت هوا را می گیرند و آن را با سوخت می سوزانند. اگزوز یا گازهای موتورها، یک کشش رو به عقب عظیم ایجاد می کند که هواپیما را رو به جلو می راند. همچنین اگزوز دستگاهی به نام توربین را با راندن بخش های دیگر موتور می چرخاند.

موتورهای موشک خیلی شبیه به موتورهای جت کار می کنند. اما آنها به گرفتن اکسیژن نیاز ندارند.

منبع: http://www.nasa.gov/

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top