هواپیما چگونه پرواز می کند؟

هواپیما

حمیده احمدیان راد

مقالات مرتبط: تعریف هواپیما و انواع آن  –  هواپیما از چه قسمت هایی تشکیل شده  –  هواپیما چگونه پرواز می کند؟  –  تاریخچه به وجود آمدن هواپیما

جاذبه نیرویی است که هواپیماها را به طرف زمین می کشد. بنابراین برای پرواز کردن، بال هواپیما باید یک نیروی بالابرنده ایجاد کند که قوی تر از جاذبه باشد.

هواپیمابالا رفتن هواپیما بر اثر فشار هوا بر رو و زیر بال هواپیما ایجاد می شود. همان طور که یک هواپیما رو به جلو حرکت می کند، هوایی که بالای بال (بخش رویی بال که منحنی است) حرکت می کند بیشتر از هوایی است که زیر بال (بخش زیرین بال) حرکت می کند. همچنین این هوا سریع تر حرکت می کند. این موجب ایجاد فشار هوایی بر کف بال می شود. سپس فشار قوی تر در زیر بال، هواپیما را بلند می کند.

هواپیما برای بالا رفتن به حرکت نیاز دارد. موتور جت یا ملخ، موجب می شود که هواپیما رو به جلو حرکت کند به طوری که می تواند برخیزد.

برای اوج گرفتن و بالاتر رفتن، خلبان توان موتور را افزایش می دهد. برای فرود آمدن یا پایین تر آمدن خلبان توان موتور را کاهش می دهد. برای چرخیدن، خلبان هواپیما را هنگام دور زدن کج می کند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top