وزن شما روی سیارات دیگر

اگر شما روی اجرام آسمانی دیگر بودید وزنتان مقداری با آنچه روی زمین است متفاوت بود. وزنی که شما احساس می کنید به خیلی چیزها که شامل جرم واقعی شما، جرم سیاره ای که روی آن هستید و اینکه چه قدر از مرکز سیاره دورید بستگی دارد. جاذبه برخی از اجرام آسمانی در مقایسه با زمین عبارتند از:

خورشید: 27.9

تیر (عطارد): 0.38

ناهید: 0.91

زمین: 1

ماه: 0.17

مریخ: 0.38

مشتری: 2.54

زحل: 1.08

اورانوس: 0.91

نپتون: 1.19

پلوتون: 0.06

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top