پاسخ چیستان ها (3)

شمشیرماهی

 کدام ماهی است که اسلحه هم دارد؟

پاسخ: شمشیر ماهی

شمشیرماهی

 

قورباغه ها چه نوشابه ای می نوشند؟

پاسخ: قور قور کولا

قورباغه

 

کدام حرف الفبای انگلیسی خیس و شور است؟

sea (C) :پاسخ 

sea

 

به شیری که بعد از زلزله از گاو می دوشند چه می گویند؟

پاسخ: شیر لرزان

شیر

 

غازهای نوجوان از چه رنج می برند؟

پاسخ: از جوش غازی

غاز

 

به چه دلیل باید به رختخواب رفت؟

پاسخ: چون که رختخواب نمی تواند بیاید. 

رختخواب

 

کدام پرنده خاک اره می خورد؟

پاسخ: دارکوب

دارکوب

 

آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟

پاسخ: سوزن
سوزن
 
 
 
 
 
 
 
آن چیست که سه چشم و یک پا دارد؟
 
پاسخ: چراغ راهنمایی و رانندگی
 
چراغ راهنمایی و رانندگی
 
 
آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش هم ندارد؟
 
پاسخ: قارچ
 
قارچ
 
 
آن چیست که خیلی خطرناک است، ولی اگر وارونه شود رام می شود؟
 
پاسخ: مار
مار
 
آن چیست که من می روم، او هم با من می آید؟
 
پاسخ: سایه
 
سایه  

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top