پرواز مافوق صوت چیست؟

مافوق صوت

حمیده احمدیان راد

پرواز سریع تر از صوت یکی از چهار سرعت پرواز است. وقتی می گوییم شیئی با سرعتی مافوق صوت حرکت می کند، یعنی این که سرعتی بیشتر از سرعت صوت دارد.

مافوق صوت

گلوله ای که از تفنگ شلیک شده با سرعتی سریع تر از صوت حرکت می کند. این تصویر یک گلوله و هوایی که اطراف آن جریان دارد را نشان می دهد. گلوله با سرعتی معادل یک و نیم برابر سرعت صوت حرکت می کند

سرعت صوت حدود 768 مایل در ساعت در سطح دریا است. این میزان حدود چهار برابر سریع تر از سرعت یک ماشین مسابقه است. سرعت پروازهای سریع تر از صوت شامل سرعت هایی بیش از پنج برابر سرعت صوت هم می شود!

اولین فردی که با یک هواپیمای سریع تر از سرعت صوت پرواز کرد کاپیتان Charles E. “Chuck” Yeager  بود.

چه پروازهایی سریع تر از صوت Supersonic Flight هستند؟

گلوله ای که از یک تفنگ شلیک شده سریع تر از صوت پرواز می کند. بعضی از هواپیماهای نظامی هم با این سرعت پرواز می کنند. شاتل فضایی در بخش هایی از مأموریتش سریع تر از سرعت صوت پرواز می کند.

مشهورترین هواپیما برای حمل مسافران با سرعت های مافوق صوت کنکورد نامیده می شد. سرعت سریع ترین کنکورد بیش از دو برابر سرعت صوت بود. این هواپیما می توانست در کمتر از سه و نیم ساعت، مردم را از شهر لندن در انگلیس به نیویورک در آمریکا برساند. هواپیمایی که وضعیت مناسبی داشت، حتی می توانست دو برابر این مسیر را هم طی کند. پرواز کنکورد در سال 2003 متوقف شد.

پرواز سریع تر از صوت

سرعت یک هواپیمای هورنت F/A-18  بیش از سرعت مافوق صوت است. هورنت Hornet در میان یک ابر غیرمعمول پرواز می کند. این نوع ابر بعضی وقت ها، یعنی هنگامی که هواپیما یک مانع صوتی را می شکند تشکیل می شود

چرا درباره پروازهای مافوق صوت مطالعه می شود؟

مطالعه بیشتر درباره پروازهای سریع تر صوت برای این است تا هواپیماها و فضاپیماهای بهتری ساخته شود. وقتی درباره پروازهای مافوق صوت مطالعه می شود، در واقع علم پرواز مورد مطالعه قرار می گیرد.

ناسا چگونه درباره پروازهای سریع تر از صوت مطالعه می کند؟

یک روش برای این که ناسا بیشتر درباره پرواز سریع تر از صوت بیاموزد، آزمایش مدل های هواپیما در تونل های هوایی است.

تونل های هوایی ساختارهای تیوبی شکلی هستند و به این ترتیب هستند که موقعی که یک وسیله نقلیه پرواز می کند هوا در بالای آن به حرکت در می آید. پرواز دادن هواپیماهای مدل در تونل های هوایی به ناسا کمک می کند تا درباره این که چگونه هواپیمای واقعی پرواز می کند، بیاموزد. ناسا می تواند در تونل های هوایی، طرح های جدیدی از هواپیماها را آزمایش کند.

ناسا همچنین با پرواز دادن هواپیماهای واقعی با سرعت بیش از سرعت صوت، درباره پرواز سریع تر از صوت مطالعه می کند.

راه دیگری که ناسا به وسیله آن می تواند درباره پرواز سریع تر از صوت چیزهایی بیاموزد، راه استفاده از رایانه ها است. رایانه ها به دانشمندان کمک می کنند تا آن چه را که برای هواپیما وقتی پرواز می کند اتفاق می افتد را بازسازی و آزمایش کنند.

 شبیه سازی پرواز سریع تر از صوت

روشی که ناسا به وسیله آن درباره پروازهای سریع تر از صوت می آموزد، شبیه سازی رایانه ای است

غرش صوتی Sonic Boom چیست؟

غرش صوتی، صدای بلندی مثل تندر است. فردی که روی زمین است، موقعی که یک هواپیما بالای سرش با سرعت مافوق صوت پروازمی کند صدای غرش صوتی را می شنود.

این صدا به خاطر رها شدن سریع فشار هوا ایجاد می شود. فشار هوا موقعی ایجاد می شود که یک هواپیما میان هوا پرواز می کند. موقعی که فشار رها می شود، یک صدای بلند ایجاد می کند. این وضع شبیه به موقعی است که یک بادکنک می ترکد.

ناسا به این وسیله چیزهایی را مطالعه و تست می کند که می تواند روی هواپیما مورد استفاده قرار بگیرد و به این وسیله از غرش صوتی درس می گیرد.

منبع: http://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/what-is-supersonic-flight-k4.html#.UujtcfvLbZ4

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top