چرا بر روی زمین آب و هواهای مختلفی وجود دارد؟

آب و هوای زمین

آب و هوای زمین

دلایل خیلی زیادی وجود دارد که چرا از مکانی به مکانی دیگر آب و هوا متفاوت است. آب و هوای یک منطقه به محل قرارگیری آن بر روی زمین بستگی دارد. به مکان های مختلف زمین مقادیر متفاوتی از انرژی از خورشید می رسد. مکان های گرم تر نسبت به مکان های سردتر انرژی بیشتری از خورشید دریافت می کنند.

همچنین آب و هوا از مقادیر آب در یک منطقه تأثیر می پذیرد. مناطقی که به بدنه های بزرگ آبی نزدیک ترند، معمولاً ریزش باران بیشتری دارند.

آب و هوا همچنین از تفاوت ها در دماهای خشکی و آب تأثیر می پذیرد. خشکی هایی که دور از اقیانوس هستند ممکن است در تابستان گرم تر باشند تا خشکی هایی که نزدیک به آب هستند. خشکی های نزدیک به اقیانوس به وسیله هوای اقیانوسی خنک می شوند.

تغییرات آب و هوایی

آب و هوای زمین همیشه در حال تغییر است. اما این تغییرات ممکن است در طول هزاران سال به وقوع بپویندد. به عنوان مثال در حال حاضر در آمریکای شمالی، آب و هوا خیلی گرم تر از 15000 سال قبل است.

خیلی چیزها به تغییر آب و هوا کمک می کند. انسان ها در این تغییرات نقش بازی می کنند. برای مثال زمین به آهستگی گرم می شود. این ممکن است به این خاطر اتفاق بیفتد که دی اکسید کربن بیشتر و بیشتری وارد هوا می شود. دی اکسید کربن یک بخش طبیعی هوای ما است. اما بر اثر کارهایی که انسان ها انجام می دهند هم ایجاد می شود. به عنوان مثال مقداری از گاز دی اکسید کربن موقعی به داخل هوا وارد می شود که مردم سوخت می سوزانند. مردم از سوخت استفاده می کنند تا خانه هایشان را گرم کنند و انرژی ماشین هایشان را تأمین کنند. دی اکسید کربن اجازه می دهد که نور خورشید به سطح زمین برسد. اما نمی گذارد که گرمای زمین به داخل فضا فرار کند. بنابراین دمای زمین به آهستگی بالا می رود.

اثر آب و هوا بر زندگی انسان ها

آب و هوا روی زندگی انسان ها اثر می گذارد. مردم لباس هایی را می پوشند که از آنها در مقابل آب و هوا محافظت می کند. در مناطق گرم، مردم لباس هایی می پوشند که روشن و نازک است و در مناطق سرد آنها لباس ضخیم می پوشند.

غذاهایی که مردم می خورند هم مقدار زیادی به آب و هوا ارتباط دارد. مردم گیاهان را می خورند و بیشتر گیاهان در مناطقی که آب و هواهای ویژه ای دارند بهتر رشد می کنند. به عنوان مثال گندم در آب و هوای معتدل بهتر رشد می کند تا آب و هوای خشک.

آب و هوا همچنین روی حرکت مردم از مکانی به مکانی اثر دارد. مردمی که درمناطق برفی و سرد زندگی می کنند ممکن است از اسکی یا اسنوموبیل برای حمل و نقل استفاده کنند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top