چرا ماه با زمین برخورد نمی کند؟

جاذبه زمین

ماه به خاطر جاذبه زمین به دور زمین می گردد. درست مثل زمین که به خاطر جاذبه خورشید به دور خورشید می گردد. اما چرا نیروی جاذبه زمین، ماه را به طرف ما نمی کشد و ماه در همان فاصله باقی می ماند؟

برای درک پاسخ این پرسش می توانید یک وزنه را تصور کنید. اگر شما این وزنه را به انتهای یک ریسمان ببندید و ریسمان را دور سرتان بچرخانید احساس می کنید که وزنه سعی می کند که پرواز کند و از شما دور شود. اما نگهداشتن ریسمان از سوی شما چنین اجازه ای را به وزنه نمی دهد. نتیجه این است که وزنه دور سر شما می چرخد.

ماه (آن را همان وزنه در نظر بگیرید) با سرعت مشخصی در میان فضا حرکت می کند و می خواهد با همین سرعت به داخل فضا پرواز کند و به عمق آن برود. اما در همان زمان جاذبه زمین (ریسمان) تلاش می کند تا ماه را به طرف خود بکشد و نگذارد درآسمان رها شود. این دو نیرو همدیگر را خنثی می کنند و نتیجه اش این است که ماه نه به داخل فضا پرواز می کند و نه به زمین برخورد می کند. بلکه به چرخشش در مدار ادامه می دهد و ادامه می دهد.

جاذبه زمین

به تصویر بالا و جایی که توپ آتش می شود دقت کنید. اگر سرعت توپ خیلی آهسته باشد با زمین برخورد خواهد کرد. اگر سرعت آن خیلی زیاد باشد از جاذبه زمین فرار می کند. اما اگر سرعت آن درست باشد،‌ به سمت زمین کشیده می شود ولی روی آن نمی افتد و در مدار خواهد گشت. در تصویر سمت چپ می بینید که هر چه که بر روی سطح زمین است به سمت مرکز آن کشیده می شود.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top