چه نوع فرهنگی کارآفرین به وجود می آورد؟

کار

محمدرضا کریمی

کارشناس ارشد کارآفرینی

 

ظهور کارآفرینان به ارزش های فرهنگی و یا آرمان هایی که توسط عامه به عنوان استانداردهای رفتار اجتماعی پذیرفته شده است, بستگی دارد. کارآفرینان معمولاً از فرهنگ هایی می آیند که توجه ویژه ای به فعالیت هایی چون رقابت, کسب, وقت, وضعیت اجتماعی, کار و پول دارند.

 

کار

فرهنگ کارآفرینی در محیطی امکان پذیر است که هنجارهای غالب برآن محیط, ارزش ها و باورهای فرهنگ کار و علم باشد

 

1-آرمان های رقابت

بسیاری از کارآفرینان از فرهنگ هایی آمده اند که آرمان های رقابت در آنها مورد تأیید هستند. رقابت خوب می تواند سالم باشد و کارآفرینی در شرایط رقابت سالم شکوفا می شود.

 

2-توجیه زمانی

کارآفرینان آینده نگر بوده و معمولاً دارای فرهنگی هستند که صرف نظر کردن از رضایت و سود آنی را برای پاداش های بزرگ آینده محترم می شمارند. فرهنگ هایی که به زمان حال بر اساس آینده بنگرند موجب رشد روحیه کارآفرینی می شوند.

 

3-نظریاتی درباره کسب

خرید و فروش یکی از مولدهای کارآفرینی است. بسیاری ازکارآفرینان موفق امروز, به عنوان فروشنده کاسب, کار خود را شروع کرده اند. فرهنگ پرورش دهنده کارآفرینی, خرید و فروش کالاهایی حتی مانند سیگار و ساندویچ را که برای امرار معاش صورت می گیرد محترم شمرده و به آنها به چشم حقارت نگاه نمی کند.

4-طبقات اجتماعی

فرهنگی که خواستار پرورش کارآفرینی باشد باید مردم را به خاطر دستاوردهایشان و نه به خاطر مقتضیات تولدشان طبقه بندی کند. سیستم فرقه ای هند, مردم را به دسته های جدا از هم تقسیم می کند. اما درفرهنگ هایی که کارآفرینی تشویق می شود (مانند هنگ کنگ, سنگاپور و فیلیپین) فرد می تواند بر اساس فعالیت ها و دستاوردهایش, در جامعه ترقی یا افت کند. کسی که با صداقت و سخت کوشی ثروتمند شده باشد محترم است.

 

یکی دیگر از منابع مهم فرهنگی در کارآفرینی, اصول اخلاق کاری است. فرهنگ باید کار را به عنوان یک وظیفه دیده و باید کار مؤثر و صادقانه را ارج نهد و درعین حال تنبلی را مورد تنبیه قرار دهد. نمونه این فرهنگ دردوران انقلاب صنعتی دیده شده است. مطالعاتی برای یافتن دلایل ترقی عظیم برخی از کشورها در آن دوران انجام شده است. نتایج این مطالعات نشان می دهد که کارآفرینانی که مسئول ایجاد این پدیده بودند براساس اصول اخلاق کاری کالوینیست کار می کردند. کالوین یک شخصیت مذهبی پروتستان بود که اعتقاد داشت کار کردن در روی زمین یک دستور الهی است. این عقاید نه تنها به پشتکار افراد کمک کرد بلکه موجب پرهیز از تساهل (آسان گیری) درآنها شد.

 

5-نظریاتی درباره پول

وقتی مردم ارزش بیشتری برای ارزانی و قابل استفاده بودن کالا قائل شوند و زیبایی و دوام را درنظر نگیرند در حقیقت موجب تشویق کارآفرینی شده اند.

 

مردم صرفه جو که قدر پول را می دانند خرید کالاهای لوکس را هدر دادن پول می دانند. این گونه تفکرات موجب اختراع و ابتکار می شود زیرا کارآفرینان سعی می کنند راه هایی برای تولید کالاهای ارزان تر و پرفایده با استفاده از مواد, روش ها و ماشین آلات بیابند. [مقدمه ای بر کارآفرینی – انستیتو صنایع کوچک دانشگاه فیلیپین-ترجمه سیامک نطاق- صفحات 58 تا 60]

 

به این دلیل به مبحث فرهنگ پرداختیم که فرهنگ مجموعه ای از ارزش ها, نگرش ها, هنجارها و رفتارهایی است که هویت یک جامعه را تشکیل می دهد و فرهنگ و خانواده بر یکدیگر تأثیر می گذارند.

 

درمورد خرده فرهنگ کارآفرینی باید گفت که قسمت اعظم آن در جوامع کنونی متأثر از نهادینه شدن فرهنگ علم در جامعه است. فرهنگ کارآفرینی در محیطی امکان پذیر است که هنجارهای غالب برآن محیط, ارزش ها و باورهای فرهنگ کار و علم باشد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top