چه چیزی نوع میکروب های روده جانوران و انسان ها را تعیین می کند؟

روده

محمدرضا کریمی

رودهغذایی که می خوریم تعیین می کند چه گونه هایی از میکروب ها در روده هایمان زندگی کنند و چه کاری انجام دهند. علاوه براین مواد مغذی داخل گوشت و سبزیجات بر جوامع باکتری های مفیدی که هم در بدن گیاهخواران و هم در بدن گوشتخواران ساکنند اثر می گذارد. این نتیجه مطالعه ای است که به وسیله گروهی از محققان از ملیت های مختلف انجام شده است.

میکروب شناسان این تحقیق را کاری بنیادی و تعیین کننده می دانند. چراکه به تعریف قوانین کلی درباره میکروب های ساکن بدن پستانداران کمک می کند.

در این مطالعه محققان میکروب هایی را از 33 پستاندار گرفتند و ژن هایی که این میکروب ها حمل می کردند را به دقت بررسی کردند. از 1500 قطعه ژنی که به نظر می رسید آنزیم ها را کدگذاری می کنند، 495 ژن با میکروب هایی همراه بودند که یا تنها به گیاهخواران و یا به گوشتخواران تعلق داشتند.

محققان می گویند که میکروب های بدن یک جانور گیاهخوار مانند غزال ممکن است با میکروب های یک گوشتخوار متفاوت باشد، اما در کنار آن به نظر می رسد میکروب ها کارهای مختلفی انجام دهند که به وسیله رژیم غذایی شان تعیین می شود.

به گفته آنها میکروب های روده گوشتخواران حامل ژن هایی هستند که ظاهراً برای تجزیه اسیدهای آمینه فراوان موجود در رژیم های غذایی میزبانشان مناسبند. از سوی دیگر باکتری های بدن گیاهخواران از همان ابتدا در کار ساختن اسیدهای آمینه جدید بهترند. به این ترتیب الگوهای ژنی در زمینه داشتن رژیم غذایی غنی از پروتئین در شیر و رژیم غذایی با پروتئین ناچیز در غزال درکی ایجاد می کنند.

همچنین پروتئین ها و سایر مواد مغذی در وضعیت باکتری هایی که از گونه ای به گونه ای دیگر منتقل می شوند نوساناتی را ایجاد می کنند.

چندی پیش همین محققان مطالعه دیگری نیز در همین زمینه انجام شد. به این ترتیب که آنها ده گونه از باکتری های روده ای را از بدن انسان ها برداشتند و آنها را در بدن موش ها قرار دادند. این محققان با افزایش نسبت مواد مغذی موجود در رژیم غذایی موش توانستند 60 درصد تغییراتی که برای میکروب های مفید پیش بینی می کردند را دنبال و مشاهده کنند.

به گفته گوردون یکی از محققان چنین کاوش هایی در جمعیت های میکروب ها می تواند به تهیه ابزاری به منظور بهبود وضعیت سلامت انسان کمک کند. در زمانه ای که نوع تغذیه در حوزه بهداشت جهانی به مسئله ای تبدیل شده، ما براساس این نوع تحقیقات می توانیم به افراد درباره این که چه بخورند آگاهی های مفید و توصیه های مناسبی بدهیم.

البته دیوید رلمان محقق بیماری های عفونی و استاد دانشگاه استنفورد می گوید:«هنوز روشن نیست که چه جوامعی از باکتری ها در انسان ها برای گرفتن نتایج خاص بالینی بهترند. اگرچه براساس تحقیقات مختلف قواعدی کلی در این زمینه مشخص شده، اما لازم است دانش ما در این زمینه عمیق تر شود.»

منبع: http://www.sciencenews.org/view/generic/id/74505/title/Your_gut_microbes_are_what_you_eat

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top