چگونه درباره یک کاشف گزارش تحقیقی بنویسیم؟

مارکوپولو

مقالات مرتبط:

گزارش تحقیقی درباره حیواناتگزارش تحقیقی درباره یک کاشف

گزارش تحقیقی از فیلم و کتاب –  گزارش تحقیقی درباره سیارات

گزارش تحقیقی درباره اختراع –  گزارش تحقیقی برای روزنامه

شروع:

مارکوپولو در ابتدا تا می توانید درباره کاشفتان بیشتر بدانید. تا می توانید اطلاعات درباره او پیدا کنید و بخوانید. هم از اینترنت و هم از کتابخانه استفاده کنید. از موتورهای جست و جوی خوب، دایره المعارف و کتاب های اشخاص درباره کاشفان استفاده کنید.

هنگامی که درباره کاشفتان می خوانید،‌ از اطلاعات کلیدی مثل این که چه موقعی کشف کلیدی انجام داده،‌ به کجاها رفته، با کشفش امیدوار بوده به چه برسد،‌ نتیجه کشف چه بوده، از چه وسایل نقلیه ای استفاده کرده و زندگی او و مسیر حرکتش چه بوده، یادداشت بردارید.

ساختار گزارش درباره کاشف:

گزارشتان را با یک پاراگراف مقدمه ای شروع کنید که ایده های اصلی شما درباره آن چه که درباره اش می نویسید را داشته باشد. سپس دست کم چهار تا پنج پاراگراف بنویسید که به طور شفافی کاشف شما را و کشفش را توصیف کند. هر پاراگراف باید یک سرفصل را پوشش دهد (برای مثال شما باید دست کم یک پاراگراف داشته باشید که خود کاشف را پوشش دهد). گزارش را با یک پاراگراف نهایی خاتمه دهید که آن چه را که نوشته اید و خوانده اید را به طور خلاصه بیان کند.

در آخر منابعتان را ذکر کنید.

دستور زبان، املا و علامت گذاری ها را بررسی کنید که صحیح باشند. مطمئن شوید که جملات کامل هستند. هر اصطلاح تکنیکی را که به کار می برید، تعریف کنید. گزارشتان را به خاطر این که ممکن است اشتباهاتی داشته باشد ابتدا چکنویس کنید و آن را کثیف و زشت تحویل ندهید.

سرفصل هایی که تحقیق باید آنها را در خود داشته باشد:

موقعی که گزارشتان را می نویسید به بسیاری از پرسش های زیر پاسخ دهید:

-کاشف کیست؟ به طور شفافی آن چه را که کاشف انجام داده بیان کنید. توصیف کنید که چه وسایل نقلیه ای را در هنگام اکتشافش مورد استفاده قرار داده و آیا کسان دیگری هم با کاشف همراهی کرده اند؟

– چه موقع و کجا؟ تاریخ اصلی کشف را بگویید. چه موقع و از کجا سفر شروع شده؟ حوادث اصلی ای که در طول سفر رخ داده را فهرست کنید. چه موقع وکجا سفر تمام شده؟ اگر امکان دارد نقشه مسیر را بکشید.

-بیشتر درباره سفر: وسایل حمل ونقلی را که کاشف در سفر اکتشافی مورد استفاده قرار می داده را توصیف کنید. آیا کسان دیگری هم همراه او بوده اند. آیا چیزجالبی در طول سفر اتفاق افتاده؟

-چه کسی سیاح را فرستاده؟ آیا سیاح به وسیله شاهی، ملکه ای، رییس جمهوری یا یک گروه بخصوص فرستاده شده یا کاشف خودش اقدام کرده؟

-اهمیت کشف: چرا سفر اکتشافی او مهم است؟ آیا مسیرهای بازرگانی ای را باز کرده؟ منطقه ای را پایه گذاری کرده؟ نقشه ای را به وجود آورده؟ با خود ثروت آورده؟ ‌رکوردهای جهانی را تغییر داده؟ اعتقادات مذهبی را گسترش داده؟ ‌علم را به پیش برده یا چیزی دیگر؟

-زندگی کاشف: زندگی کاشف را توصیف کنید. کاشف چه موقع و کجا متولد شده؟ چه موقع و کجا از دنیا رفته؟ (این تاریخ همیشه مشخص نیست). آیا والدین ثروتمند یا والدین فقیری داشته؟ آیا چیزهای جالب دیگری در طول زندگی این کاشف اتفاق افتاده؟ آیا کاشف شرح حالش را منتشر کرده؟

منابعتان را ذکر کنید: همه منابعتان را ذکر کنید. قالب ها برای همه نوع نشریات (قالب های متفاوتی برای رسانه های مختلف وجود دارد) به این صورت است:

-وب سایت: مؤلف یا مؤلف ها را اگر مطلب مختص آنها باشد ذکر کنید. نام سایت، نام صفحه سایت، url سایت، تاریخ انتشار (اولین سالی که کپی رایت آن ذکر شده) را بیاورید.

-کتاب: شامل مؤلف یا مؤلف ها، تیتر کتاب، چاپ، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار.

-دایره المعارف: نام دایره المعارف، جلدی که از دایره المعارف مورد استفاده قرار گرفته، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، صفحاتی که در مقاله از آن استفاده کرده اید.

-مجله یا روزنامه: مؤلف یا مؤلفان، تیتر مقاله، نام مجله یا روزنامه، تاریخ انتشار آن، صفحاتی که در مقاله از آنها استفاده شده.

اول نام فامیل مؤلف یا مؤلفان،‌ بعد نام کوچک یا نخستین حرف آن ذکر می شود.

قالب دیگر برای منابع اینترنتی چنین است:

نام فامیل،‌ نام کوچک مؤلف، تیتر صفحه، نام ناشر (مثل سایت ما www.wikiwebia.ir)، تاریخی که صفحه درست شده (اولین تاریخی که کپی رایت آن ذکر شده( و‌ تاریخ بازبینی.

همچنین بعضی از معلمان می خواهند که شما تاریخی را که به صفحه وب مراجعه کرده اید را هم ذکر کنید.

در این جدول روال ارزیابی هر بخش از گزارشتان را می بینید.

 

شروع 1

پیشرفت 2

کامل شده 3

عالی

نمره

مقدمه

درهم و برهم و بی نظم است، اطلاعاتی درباره آن چه که قرار است گفته شود نمی دهد.

اطلاعات خیلی کمی می دهد.

خلاصه شده گزارش است.

مقدمه ای فشرده و در عین حال کامل است و خوب نوشته شده.

 

بخش 1 تحقیق (مسیر حرکت کاشف، حوادث مهم و تاریخ روزها و وسایل نقلیه ای که مورد استفاده قرار داده را توصیف کنید)

همه مباحث را به طور مناسب پوشش نمی دهد.

بعضی از مباحث مناسب را پوشش می دهد.

بیشتر مباحث مناسب را پوشش می دهد.

همه مباحث مناسب را خیلی خوب پوشش می دهد. شامل همه واقعیات جالب است.

 

بخش 2 تحقیق (توضیح دهید که چرا سفر کاشف مهم بوده، چه کسی کاشف را فرستاده، زندگی کاشف را اگر اطلاعاتی درباره آن هست توصیف کنید، نقشه مسیرش را ارایه کنید)

همه مباحث را به طور مناسب پوشش نمی دهد.

بعضی از مباحث مناسب را پوشش می دهد.

بیشتر مباحث مناسب را پوشش می دهد.

همه مباحث مناسب را خیلی خوب پوشش می دهد. شامل همه واقعیات جالب است.

 

دستور زبان/ املا

اشتباهات زیادی در زمینه املا و دستور زبان دارد.

چند اشتباه دارد.

تنها یک یا دو اشتباه دارد.

املا و دستور زبان کامل است.

 

ارایه

به شکل ناخوانا و درهم و برهم

تقریباً ناخوانا است.

نوشته ای خوانا، همراه با تصویر است.

ارایه خیلی خوب سازماندهی شده، تایپ شده و همراه با تصویر است.

 

منابع

هیچ منبعی ندارد

تنها یک منبع دارد و منبع ناکامل ذکر شده.

چند منبع دارد که به شکل ناکامل ذکر شده.

منابع زیادی دارد که در قالب مناسبی فهرست شده.

 

مهلت تحویل

با بیش از یک هفته تأخیر

با یک هفته تأخیر.

با یک یا دو روز تأخیر.

به موقع تحویل داده می شود.

 

منبع: http://www.enchantedlearning.com/report/explorer

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top