چگونه یک میلیون دلار به دست آورید؟ قسمت پنجم

کارآفرین. تعریفی که در لغت نامه آمده به این تعریف شبیه است: 

فردی که سازمان دهی کرده, اجرا نموده و برای مخاطره یک کسب و کار ریسک می کند. 

اما تعریف من از این قرار است:

کارآفرین کسی است که کسب و کارهای موفق را آغاز می کند. مردم چندان با کسانی که کسب و کارهای ناموفق را آغاز می کنند مهربان نیستند. به مجرد این که موفق شوید, یک قهرمان هستید و مردم شروع به کارآفرین نامیدن شما می کنند. 

نکته کلی درباره خلق یک کسب و کار موفق در واقع این است که پول ایجاد کند. دو راه برای پول درآوردن از کسب و کاری که خلق می کنید وجود دارد. شما یا می توانید پول را هنگامی که به جلو می روید (پیشرفت می کنید) در شکل حقوق و سود به دست آورید یا می توانید کسب و کار را فروخته و پاداشتان را بصورت پول یک جا بگیرید. یا در شکل ایده آل هر دو را انجام دهید. 

در حالت ایده آل, پولی که شما از کسب و کار در می آورید به عنوان “درآمدی منفعل” ایجاد می شود. برای مثال فرض کنید که رستورانی را ایجاد می کنید. شما همه کارکنان را استخدام کرده و آن وقت یک نفر را برای اداره آن کارکنان استخدام می کنید. به طوری که رستوران “خودش بدون شما اداره می شود” حتی اگر واقعاً همیشه آن جا باشید. این همان درآمد منفعل است. به عنوان مثالی دیگر خانه ای دارید که هر ماه برایتان درآمد اجاره ای دائم ایجاد می کند. 

اشاره می کنم که تعریف واژه “کارآفرین” دربرگیرنده واژه “ریسک” است و این بااهمیت است. اگر درحال آغاز یک کسب و کار هستید پس در حال سرمایه گذاری در زمانتان و (در بسیاری موارد) پولتان در پیشبرد آن کسب و کار هستید. احتمالاتی نیز وجود دارد که کسب و کار بدون ایجاد هیچ نتیجه ای برای شما شکست بخورد. کسب و کارها در هر زمانی ممکن است شکست بخورند و این بخشی از بازی است. سه نکته وجود دارد که بایستی به آنها توجه کنید … 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top