چیستان در همه جاهای کثیف

دهانی بزرگ و صدای بلندی دارم. (من شایعه نیستم). در هر شغل کثیفی هم شرکت دارم. می توانید بگویید من که هستم؟

پاسخ

چیستان بعدی

چیستان قبلی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top