چیستان ها (3)

 کدام ماهی است که اسلحه هم دارد؟

پاسخ

 

قورباغه ها چه نوشابه ای می نوشند؟

پاسخ

 

کدام حرف الفبای انگلیسی خیس و شور است؟

پاسخ

 

به شیری که بعد از زلزله از گاو می دوشند چه می گویند؟

پاسخ

 

غازهای نوجوان از چه رنج می برند؟

پاسخ

 
به چه دلیل باید به رختخواب رفت؟

پاسخ

 

کدام پرنده خاک اره می خورد؟

پاسخ

 
آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟
 
 
 
آن چیست که سه چشم و یک پا دارد؟
 
 
 
آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش هم ندارد؟
 
 
 
آن چیست که خیلی خطرناک است، ولی اگر وارونه شود رام می شود؟
 
 
 
آن چیست که من می روم، او هم با من می آید؟
 

 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top