گروه های جانوران

تقریباً همه جانوران در یکی از دو گروه مهره دار یا بی مهره قرار می گیرند. مهره داران بالغ یک ستون فقرات دارند که در طول بدنشان قرار دارد اما بی مهرگان ستون فقرات ندارند. مهره داران اغلب بزرگ ترند و نسبت به بی مهرگان بدن های پیچیده تری دارند. با این حال تعداد بی مهرگان نسبت به مهره داران بسیار بیشتر است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top