یک آهن ربای الکتریکی

مقدمه ای درباره آهن ربای الکتریکی  –  آهن ربای معمولی  –  آهن ربای الکتریکی  –  میدان مغناطیسی  –  سیم پیچ  –  چند آزمایش

یک آهن ربای الکتریکی با یک باتری (یا با منابع دیگری از نیرو) و یک سیم درست می شود. آن چه که یک باتری تولید می کند الکترون ها هستند.

اگر شما به یک باتری نگاه کنید،‌ می توانید ببینید که در یک باتری عادی چراغ قوه دو انتها وجود دارد که یکی مثبت و دیگری منفی نامیده می شود. الکترون ها در انتهای منفی باتری جمع می شوند و اگر اجازه دهید با خوشحالی تمام به انتهای مثبت جریان پیدا می کنند. راهی که شما به آنها اجازه این کار را می دهید،‌ ایجاد جریان از طریق یک سیم است. اگر شما یک سیم را مستقیماً بین دو انتهای مثبت و منفی یک باتری عادی بچسبانید،‌ سه اتفاق رخ می دهد:

1-الکترون ها با هر سرعتی که بتوانند، از طرف منفی باتری به طرف مثبت آن جریان پیدا می کنند.

2-باتری نسبتاً سریع خالی می شود (در مدت چند دقیقه). به همین دلیل ایده خوبی نیست که دو انتهای یک باتری را مستقیماً به یکدیگر متصل کنید. طبیعی است که شما اگر چند نوع بار را در میانه سیم به هم متصل کنید به طوری که الکترون ها بتوانند به شکل مفیدی کار کنند بهتر است. بار ممکن است یک موتور،‌ یک لامپ نو یا رادیو یا هرچیز دیگری باشد.

3-یک میدان مغناطیسی در سیم تولید می شود. این میدان مغناطیسی کوچک است و پایه یک آهن ربای الکتریکی است.

منبع: http://science.howstuffworks.com/electromagnet2.htm

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top