Category: کتاب-آموزش زبان

چیستان اشک ها و لبخندها

من می توانم به صورتت لبخند بیاورم، می توانم چشمانت را اشک بار کنم و یا فکری به ذهنت بیاورم. اما نمی توانی من را ببینی. من چه هستم؟ پاسخ چیستان قبلی

پاسخ چیستان بلند و باریک

من سیگارم. چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان بلند و باریک

باریک و بلندم، برای خیلی ها مطلوب و جذابم. آنها با لمس من احساس خوب ولی کاذبی پیدا می کنند. چند لحظه ای می درخشم ولی درخششم کوتاه است. برای بسیاری من عامل مرگشان هستم. پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان جلوی من را بگیر

زنده نیستم ولی رشد می کنم. شش ندارم اما به هوا نیاز دارم. دهان ندارم اما آب مرا می کشد. پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

پاسخ چیستان نادیدنی

من بادم.   چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان نادیدنی

من از مقابل خورشید عبور می کنم بدون این که سایه ام ایجاد شود. من چه هستم؟ پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

پاسخ چیستان فقط برای دخترها

آرایش کردن.   چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان فقط برای دخترها

من آن چه واقعی است را می پوشانم، آن چه حقیقت است را پنهان می کنم، اما گاهی اوقات برای شما دل و جرأت به همراه می آورم. من چه هستم؟ پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان هم خوب، هم بد

من قلعه ها را می سازم. از کوه ها سرازیر می شوم و بعضی از آدم ها را کور می کنم. پاسخ   چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان سه زندگی

من سه تا زندگی دارم. به قدری لطیفم که می توانم پوست را آرامش دهم. به قدری سبکم که آسمان را نوازش می کنم. به قدری سختم که سنگ ها را می شکافم. پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

To top