Category: ستارگان

یک ستاره کوتوله سفید

آیا کوتوله های سفید می توانند قابل سکونت باشند؟

محمدرضا کریمی ستاره شناسان چند سالی است که به دنبال سیاره های مشابه زمین در خارج از منظومه شمسی می گردند. سیاراتی به ابعاد زمین که فاصله شان از ستاره ای خورشید مانند به اندازه فاصله زمین از خورشید باشد. پیدا کردن چنین سیاراتی تنها قدم اول در راه پیدا کردن حیات در خارج از […]

ستاره نوترونی

ستاره نوترونی از چه تشکیل شده؟

محمدرضا کریمی ستارگان نوترونی بقایای فوق العاده متراکم شده ستاره هایی عظیم هستند. روند شکل گیری ستاره نوترونی هم این گونه است که یک ستاره عظیم درخود فرو می ریزد و آن چه سرانجام از آن به جا می ماند کره ای به قطر یک شهر متوسط است که جرمی بیشتر از آن چه در […]

تشکیل هسته اولیه ستارگان

هسته اولیه ستارگان چگونه تشکیل می شود؟

محمدرضا کریمی همه موجودات زمینی، موجودیتشان را مدیون خورشید هستند که نیروگاه قدرتمندی در دل آسمان است. اما خورشید وجودش را مدیون چیست؟ خورشید و ستاره های دیگر طی فرایندی، از یک ابر سرد حاوی گاز و گردوغبار به یک رآکتور همجوشی هسته ای تغییر شکل می دهند که برای میلیاردها سال می سوزد. ستارگان […]

یک ستاره

بعضی از انواع ستارگان

موقعی که در شب به آسمان نگاه می کنید، ستارگان زیبای زیادی را در آن می بینید. اگر در یک روستا زندگی می کنید می توانید حدود سه هزار تای آنها را ببینید. اما در شهر، نمی توانید تعداد زیادی ستاره ببینید. بعضی از این ستاره ها خیلی بزرگند. تعدادی ستاره پیدا شده اند که […]

یک ستاره کوتوله سفید

کوتوله های سفید چه هستند؟

حمیده احمدیان راد ستاره های کوتوله سفید برای ستاره شناسان جذابیت زیادی دارند. چنان که چندی پیش شبکه ای سراسری از تلسکوپ ها در 22 رصدخانه در سراسر جهان چندی را به تماشای کشاکش یک کوتوله سفید بین مرگ و زندگی پرداختند. مثل بسیاری از ستاره های کوتوله سفید، سوخت این ستاره هم درحال تمام […]

نزدیک ترین ستارگان به زمین

ستاره فاصله به سال نوری درخشش ظاهری پروکسیما سنتوری (در سنتاریوس)- Proxima Centauri (در Centaurus) 4.2 11.0+ آلفا سنتوری A و B (در سنتاریوس)- Alpha Centauri A و B (در Centaurus) 4.3 0.3- ستاره Barnard (در Ophiuchus) 6.0 9.5+ ولف 359 (در لئو) Wolf 359 (در Leo) 7.7 13.5+ Lalande 21185 (در Ursa Major) 8.1 […]

ستاره های روشن و ستاره های نزدیک به زمین

درخشش، روشنایی مطلق یک ستاره یا یک کهکشان است. درخشش ظاهری و مطلق رده ستاره (صورت فلکی) درخشش مطلق درخشش ظاهری فاصله از زمین(سال نوری) . خورشید 4.8+ 26.72-   1 Sirius (در Canis Major) 1.4+ 1.46- 8.6 2 Canopus (در Carina) 2.5- 0.72- 74 3 Rigel Kentaurus (Alpha Centauri (در Centaurus) 4.4+ 0.27- 4.3 […]

خورشید
چرخه زندگی ستارگان

چرخه زندگی ستارگان

ستارگان مثل آدم ها چرخه زندگی دارند. آنها متولد می شوند، از چند مرحله زندگی عبور می کنند و سرانجام می میرند. ستاره ابتدا از ابر بسیار عظیمی که آهسته می چرخد تشکیل می شود. این ابر تقریباً به طور کامل از عناصر هیدروژن و هلیوم تشکیل شده. این ابر همچنین اتم های عناصر دیگر […]

دیاگرام هرتزاسپرانگ-راسل

انواع ستارگان

چرخه زندگی ستارگان از سه الگوی عمومی پیروی می کند. هر کدام از این الگوها به جرم ستاره بستگی دارد. بر این اساس ستارگان به سه دسته تقسیم می شوند. 1- ستارگان با جرم های بالا که بیش از هشت برابر جرم خورشید، جرم دارند. 2- ستارگان با جرم متوسط که نیم تا هشت برابر […]

کلاستر گلبولی

ستارگان

ستاره یک توپ درخشان در فضا است که مقدار بسیار زیادی نور و انواع دیگر انرژی ها را تولید می کند. خورشید یک ستاره است و انرژی نورانی و گرمایی زمین را تأمین می کند. خورشید یک ستاره با اندازه متوسط است. ستارگان به جز خورشید، شبیه به نقاط چشمک زن به نظر می رسند. خورشید […]

To top